Produkt Mengde Neste best før dato Hidden location Hidden status Hidden product group
1 Alle 1 0 Pakker belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 1 Pakke 5 Pakker 2020-06-12 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2020-06-12 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 2020-06-12 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Deler 2020-01-04 Kjøleskapet 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2021-08-06 Spiskammers 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Glass 2022-02-22 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Deler 2022-06-02 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Bokser 2019-12-29 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Pakker 2020-01-05 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 4 Pakker 2019-12-25 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Deler 2019-12-17 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2019-12-13 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Bunter 2019-12-17 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2019-12-13 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 2000 Gram 2020-07-02 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Pakker 1 åpnet 2020-07-02 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Bottles 2019-12-17 Kjøleskapet expiring 06 Frysedisk
1 Alle 1 2 Pakker 2020-06-12 Godteriskapet 01 Godteri
1 Alle 1 2 Pakker 2020-06-12 Godteriskapet 01 Godteri